Projekat ‘’Olimpijada sporta zdravlja i kulture trećeg doba’’

Olimpijada sporta zdravlja i kulture trećeg doba u osnovi nosi obeležje kulture umešnosti življenja i stanovanja u starosti. Duhovno i fizičko kretanje nerazdvojni su deo olimpijskog i helenskog nasleđa otelovljenog u harmoniji duha i tela – kao najboljeg leka za uspešan i dostojanstven život čoveka, usklađen sa unutrašnjim i spoljašnjim svetom. Program Olimpijade trećeg doba… Continue reading Projekat ‘’Olimpijada sporta zdravlja i kulture trećeg doba’’

Projekat banjskog i klimatskog oporavka

Gradska organizacija penzionera Beograda je svake godine, u dogovoru sa Filijalom Republičkog fonda PIO Beograd, uspešno dala svoj doprinos na Projektu slanja penzionera, sa najnižim primanjima, na besplatan banjski i klimatski oporavak, za blizu 4000 penzionera Beograda. U celini gledano ovaj projekat je iz godine u godinu uspešno realizovan, a sve to po osnovu posebnog… Continue reading Projekat banjskog i klimatskog oporavka

Projekat zdravstvene edukacije i stvaralačke aktivnosti

Gradska organizacija penzionera Beograda je 2010., 2011. i 2012. godine, kao nosilac projekta, zajedno sa Kancelarijom za stara lica, Gradskog zavoda za javno zdravlje, kao partnerom u projektu, učestvovala na konkursu Gradske uprave – Sekretarijata za socijalnu zaštitu, sa Projektom ‘’Zdravstvena edukacija i podsticanje stvaralačke aktivnosti starih lica Beograda’’. Nakon obaveštenja o uspehu na konkursu,… Continue reading Projekat zdravstvene edukacije i stvaralačke aktivnosti