Projekat banjskog i klimatskog oporavka

Gradska organizacija penzionera Beograda je svake godine, u dogovoru sa Filijalom Republičkog fonda PIO Beograd, uspešno dala svoj doprinos na Projektu slanja penzionera, sa najnižim primanjima, na besplatan banjski i klimatski oporavak, za blizu 4000 penzionera Beograda. U celini gledano ovaj projekat je iz godine u godinu uspešno realizovan, a sve to po osnovu posebnog Pravilnika, jasnih kriterijuma, rasporedu broja penzionera po opštinama.