Projekat ‘’Olimpijada sporta zdravlja i kulture trećeg doba’’

Olimpijada sporta zdravlja i kulture trećeg doba u osnovi nosi obeležje kulture umešnosti življenja i stanovanja u starosti. Duhovno i fizičko kretanje nerazdvojni su deo olimpijskog i helenskog nasleđa otelovljenog u harmoniji duha i tela – kao najboljeg leka za uspešan i dostojanstven život čoveka, usklađen sa unutrašnjim i spoljašnjim svetom.

Program Olimpijade trećeg doba ostvaruje se u socijalnim okvirima. Ovakva Olimpijada je šansa čoveka trećeg doba da, shodno svojim godinama, životnom iskustvu i potrebama, aktivno i stvaralački učestvuje u procesu društvenog kretanja i razvoja. U celini gledano Olimpijada predstavlja novi odnos prema starosti i starenju, a time i promenu same uloge svih Organizacija i Udruženja penzionera i starih lica.

Gradska organizacija penzionera Beograda je rodonačelnik organizovanja starih u olimpijskom duhu, ali i stalni organizator pozitivnog kretanja razvoja olipizma među starima. GOP je i prvi kolektivni član Pokreta trećeg doba Srbije (osnovanog 2012. godine), koji je u ime Saveza penzionera Srbije, Asocijacije ‘’Sport za sve Srbije’’ i grada domaćina stalni nosilac priprema i realizacije Olimpijade sporta zdravlja i kulture trećeg doba.

Na ovim temeljima od 2008. – 2019. godine je uspešno održano dvanaest Olimpijada trećeg doba. O snazi, uticaju i vrednosti Olimpijade najbolje govori i činjenica da je Ministarska konferencija Evropske unije, u septembru 2012. godine, proglasila ‘’Olipimpijadu sporta zdravlja i kulture trećeg doba Srbije’’ za jedan od najboljih primera dobre prakse u Evropi.