Udruženje penzionera opštine Zvezdara

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera opštine Zvezdara
ADRESA UDRUŽENJA : Trajka Stamenkovića br.15, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/2419-850
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 07067828
PIB UDRUŽENJA : 100007737
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 205-15805-09
POSLOVNA BANKA : Komercijalna banka a.d. Beograd
BROJ PENZIONERA OPŠTINE: 0
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Mirjana Tovilović
BROJ TELEFONA : 011/2419-850

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora