Udruženje penzionera opštine Palilula

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera opštine Palilula
ADRESA UDRUŽENJA : Knez Danilova br.4, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/3246-602
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 07070152
PIB UDRUŽENJA : 100212931
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 205-13335-47
POSLOVNA BANKA : Komercijalna banka a.d. Beograd
BROJ PENZIONERA OPŠTINE: 0
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Zoran Avramović
BROJ TELEFONA : 011/32-46-602

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora