Udruženje penzionera JAT-a

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera JAT-a
ADRESA UDRUŽENJA : Vojislava Ilića br.25-27, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/2400-729
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 17450832
PIB UDRUŽENJA : 102201071
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 205-10228-56
POSLOVNA BANKA : Komercijalna banka a.d. Beograd
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Zoran Simonović
BROJ TELEFONA : 063/275-794

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora