Udruženje penzionera opštine Vracar

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera opštine Vračar
ADRESA UDRUŽENJA : Sazonova 119, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/2835-824, 064/372-27-75
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 07053452
PIB UDRUŽENJA : 102072860
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 205-37808-57
POSLOVNA BANKA : Komercijalna banka a.d. Beograd
BROJ PENZIONERA OPŠTINE: 0
BROJ ČLANOVA UPO: 1700

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Slobodan Rebić
BROJ TELEFONA : 064/372-27-75

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Slobodan Rebić, Divna Ljubinković, Milutin Stefanović, Zoran Petrović, Milorad Simić, Boško Marković, Dragoljub Petrović, Milijanka Marković, Gordana Grujić, Dušan Maljević, Aleksandar Bjeljac, Branko Jovičić, Velibor Perkić.


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Zoran Milićević (predsednik), Ljuba Petrović, Javorka Stojadinović