Udruženje penzionera opštine Stari Grad

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera opštine Stari Grad
ADRESA UDRUŽENJA : Knez Miletina 18/13, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 064/24-80-605
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 028213212
PIB UDRUŽENJA : 109744734
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 160-462888-64
POSLOVNA BANKA : Komercijalna banka a.d. Beograd
BROJ PENZIONERA OPŠTINE: 0
BROJ ČLANOVA UPO: 2000

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Slađana Plavšić
BROJ TELEFONA : 064/24-80-605

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora