Udruženje penzionera PTT Saobraćaja ‘’Beograd’’

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera PTT Saobraćaja ‘’Beograd’’
ADRESA UDRUŽENJA : Kosovska br.47, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/3224-124
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 7454139
PIB UDRUŽENJA : 102485129
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 205-44199-90
POSLOVNA BANKA : Komercijalna banka a.d. Beograd
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Milomir Ilić
BROJ TELEFONA : Telefon predsednika udruženja

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora