Udruženje penzionera opštine Zemun

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera opštine Zemun
ADRESA UDRUŽENJA : Beogradska br.13, 11080 Zemun
TELEFON UDRUŽENJA : 011/2199-025
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 7058772
PIB UDRUŽENJA : 100114802
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 205-10654-39
POSLOVNA BANKA : Komercijalna banka a.d. Beogra
BROJ PENZIONERA OPŠTINE: 0
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Špiro Bezbradica
BROJ TELEFONA : 063/883-55-13

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora