Udruženje penzionera opštine Rakovica

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera opštine Rakovica
ADRESA UDRUŽENJA : Serdar Janka Vukotića br.30, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/2333-409
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 7075022
PIB UDRUŽENJA : 101850064
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 205-34717-18
POSLOVNA BANKA : Komercijalna banka a.d. Beograd
BROJ PENZIONERA OPŠTINE: 0
BROJ ČLANOVA UPO: 9200

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Vidosava Daskalović
BROJ TELEFONA : 065/206-58-02

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Milovan Ristić, Božidar Lučić, Milka Kodžić,
Nikola Nikolovski, Boško Uvalin, Emilija Milovanović, Zagorka Bešić, Slaviva Nakić, Mitar Radojičić, Tugomir Ćirić, Zorka Jovanović, Savo Pejović, Mirko Stojanović


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Mira Đorđević (predsednik), Branka Dimić, Jovan Slavujević