Udruženje penzionera opštine Novi Beograd

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera opštine Novi Beograd
ADRESA UDRUŽENJA : Tošin bunar br.162a, 11070 Novi Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/2609-965
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 7078943
PIB UDRUŽENJA : 101200133
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 355-1008368-66
POSLOVNA BANKA : Vojvođanska banka
BROJ PENZIONERA OPŠTINE: 0
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Vojislav Jokić
BROJ TELEFONA : 062/409-012

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Vojislav Jokić (predsednik), Petar Petrović, Olga Veselinović, Obren Ristić, Milovan Karadžić, Jugoslav Savić, Milan Bundalo, Marija Stefanović, Miloš Milošević, Nada Prodanović


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Radoje Rančić, Mirjana Rodić, Ratko Tošić, Slobodanka Ivanić, Kosara Gušić