Udruženje penzionera opštine Čukarica

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera opštine Čukarica
ADRESA UDRUŽENJA : Udruženje penzionera opštine Čukarica, Žarka Pucara 7
TELEFON UDRUŽENJA : 011/2542-880 i 011/63-01-000
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 7060505
PIB UDRUŽENJA : 101548187
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 160-361663-32
POSLOVNA BANKA : Naziv banke
BROJ PENZIONERA OPŠTINE: 0
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Slobodan Đokić
BROJ TELEFONA : 064/123 18 56

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Miroslav Živković, Slobodanka Ranković, Bosa Rogan, Milan Popović, Vera Stojanović, Olivera Bajić, Dušan Zarev, Stanimir Raković, Sava Aranbašić, Slobodan Aćimivić, Gojko Blagojević


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora