Udruženje penzionera opštine Savski Venac

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera opštine Savski Venac
ADRESA UDRUŽENJA : Aleksandra Kostića 15, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/2643-831
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 7070934
PIB UDRUŽENJA : 101849630
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 205-33842-24
POSLOVNA BANKA : Komercijalna banka a.d. Beograd
BROJ PENZIONERA OPŠTINE: 0
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Miodrag Pribilović
BROJ TELEFONA : 063/221-342

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora