Udruženje železničkih penzionera grada Beograda

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje železničkih penzionera grada Beograda
ADRESA UDRUŽENJA : Nemanjina br.6, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/3616-772 lok.1129
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 6890695
PIB UDRUŽENJA : 102260064
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 205-10405-10
POSLOVNA BANKA : Komercijalna banka a.d. Beograd
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Pavle Tutulić
BROJ TELEFONA : 064/554-96-26

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora