Klub penzionera ‘’Elektrodistribucija’’ Beograd

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Klub penzionera ‘’Elektrodistribucija’’ Beograd
ADRESA UDRUŽENJA : Venizelosova br.1, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/3320-684
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 0
PIB UDRUŽENJA : 0
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 908-20001-18
POSLOVNA BANKA : Naziv banke
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Gordana Blagojević
BROJ TELEFONA : Telefon predsednika udruženja

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora