Udruženje penzionisanih radnika JKP ‘’Beogradski vodovod i kanalizacija’’

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionisanih radnika JKP ‘’Beogradski vodovod i kanalizacija’’
ADRESA UDRUŽENJA : Kneza od Semberije br.4a, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : Telefon udruženja
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 28069804
PIB UDRUŽENJA : 107387006
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 160-367716-12
POSLOVNA BANKA : Naziv banke
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Slobodan Brstina
BROJ TELEFONA : Telefon predsednika udruženja

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora