Udruženje penzionera Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije
ADRESA UDRUŽENJA : Kneza Miloša br.24, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/3068-183
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 28017405
PIB UDRUŽENJA : 107279860
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : Broj tekućeg računa
POSLOVNA BANKA : Naziv banke
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Tomislav Vuković
BROJ TELEFONA : Telefon predsednika udruženja

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora