Udruženje penzionisanih radnika unutrašnjih poslova Beograd

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionisanih radnika unutrašnjih poslova Beograd
ADRESA UDRUŽENJA : Jovana Avakumovića br.1/1, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/2763-779; Fax: 011/2762-592
E-MAIL UDRUŽENJA : klubprupbgd@gmail.com
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 7069715
PIB UDRUŽENJA : 100208004
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 355-1000956-89
POSLOVNA BANKA : Vojvođanska banka
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Goran Miškulin
BROJ TELEFONA : 064/121-60-00

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Goran Miškulin (predsednik), Predrag Banković, Dragiša Gavrilović, Vera Ilić, Slobodan Miljković, Vladimir Kovačević, Tomislav Pavlović


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Slavomir Jovanović, Milibor Jović, Dušanka Luković