Udruženje penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije
ADRESA UDRUŽENJA : Kneza Miloša br.86, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/3613-829
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 7452136
PIB UDRUŽENJA : 100223932
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 205-17872-16
POSLOVNA BANKA : Komercijalna banka a.d. Beograd
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Bogdan Gloginić
BROJ TELEFONA : Telefon predsednika udruženja

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora