Udruženje penzionera Saveznog ministarstva za unutrašnje poslove

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera Saveznog ministarstva za unutrašnje poslove
ADRESA UDRUŽENJA : Bulevar kralja Aleksandra br.298a, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/2416-166
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 7049277
PIB UDRUŽENJA : 100025553
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 160-216990-73
POSLOVNA BANKA : Banca Intesa
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Ivan Trutin
BROJ TELEFONA : 063/776-01-52

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Ivan Trutin (predsednik), Nikola Ivančević, Vladimir Košutić, Ljubiša Glođović, Milorad Knežević, Jelena Dejanović, Dragi Vidojević, Smiljka Keržić, Radiša Blagojević


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Dobrašin Jelić (predsednik), Mirko Komljen, Vojislav Petrović, Gojko Popović, Mate Mautinović