Udruženje penzionera opštine Surčin

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera opštine Surčin
ADRESA UDRUŽENJA : Maršala Tita 2
TELEFON UDRUŽENJA : Telefon udruženja
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 17609017
PIB UDRUŽENJA : 104080641
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 275-0010221896001-97
POSLOVNA BANKA : Naziv banke
BROJ PENZIONERA OPŠTINE: 0
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Borislav Simić
BROJ TELEFONA : 064/478-56-11 011/8465-432

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora