Udruženje penzionera opštine Grocka

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera opštine Grocka
ADRESA UDRUŽENJA : Bulevar oslobođenja br.43-45, 11306 Grocka
TELEFON UDRUŽENJA : 011/8501-312 lok.323 064/489-5044
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 7078706
PIB UDRUŽENJA : 103610730
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 325-9500600057715-50
POSLOVNA BANKA : Vojvođanska banka
BROJ PENZIONERA OPŠTINE: 0
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Slobodan Lukić
BROJ TELEFONA : 064/489-50-44

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:



ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Ratomir Stojaković, Kiril Stojanov, Slobodan Živković, Slobodan Stevanović, Radovan Ristić, Miodrag Milosavljević, Zlativoje Cvetković, Mikica Živanović, Stanimirka Ignjatović

Sekretar udruzenja
Dusanka Hrnjak Cvetkovic - Drazanj 064/010-94-22


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Dragan Pavlović, Kiril Stojanov, Mijoslav Čukić