Udruženje penzionera opštine Barajevo

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera ‘’Penzioner’’ Barajevo
ADRESA UDRUŽENJA : Miodraga Vukovića br.2, 11460 Barajevo
TELEFON UDRUŽENJA : 011/7872-053
E-MAIL UDRUŽENJA : seka30@open.telekom.rs
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 28073941
PIB UDRUŽENJA : 107440346
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 200-2467670101879-66
POSLOVNA BANKA : Poštanska štedionica
BROJ PENZIONERA OPŠTINE: 0
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Jovanka Cvetković
BROJ TELEFONA : 060/301-29-50

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Radisav Mitić, Milenija Nikolić, Živorad Šobić, Tomislav Tašić, Svetomir Jovanović, Kadivka Stevanović, Ljiljana Milosavljević, Velimir Davidović, Jovanka Cvetković, Zlatomir Nikolić.


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora