Udruženje penzionera preduzeća Ivan Milutinović – PIM

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera preduzeća Ivan Milutinović - PIM
ADRESA UDRUŽENJA : Gavrila Principa br.22, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/3282-175 lok.373
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 17303538
PIB UDRUŽENJA : 101368774
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 205-12701-09
POSLOVNA BANKA : Komercijalna banka a.d. Beograd
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Slavko Vojvodić
BROJ TELEFONA : 063/854-62-47

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora