Klub penzionera RTS

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Klub penzionera RTS
ADRESA UDRUŽENJA : Hilandarska br.2, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/2666-862
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 17699261
PIB UDRUŽENJA : 105230798
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 205-123830-11
POSLOVNA BANKA : Komercijalna banka a.d. Beograd
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Miloš Milosavljević
BROJ TELEFONA : Telefon predsednika udruženja

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora