Udruženje penzionera zdravstvenih radnika Beograda

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera zdravstvenih radnika Beograda
ADRESA UDRUŽENJA : Vladetina br.5, 11000 Beograd (Radno vreme - utorak i četvrtak 11.00 - 12.00)
TELEFON UDRUŽENJA : 011/3242-686
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 7090862
PIB UDRUŽENJA : 102420204
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 205-26800-04
POSLOVNA BANKA : Komercijalna banka a.d. Beograd
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Goran Milošević
BROJ TELEFONA : 060/7271573

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja
Goran Milošević, Dragoslav A. Milutinović, Vitomirka Dimitrijević, Branka Jovović, Slavko Hanisevski, Slobodan Marković, Milica Šćekić, Miodrag Jovanović, Ljiljana Obradović, Persa Veljković, Anita Hajnal


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora
Dragomir Jovanović, Nikola Obradović, Zorica Vasiljević