Klub penzionera SP ‘’Lasta’’ a.d. Beograd

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Klub penzionera SP ‘’Lasta’’ a.d. Beograd
ADRESA UDRUŽENJA : Autoput Beograd-Niš br.4, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/3206-911
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 17518283
PIB UDRUŽENJA : 103151448
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 160-84093-94
POSLOVNA BANKA : Naziv banke
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Borko Anđelković
BROJ TELEFONA : Telefon predsednika udruženja

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora