‘’Udruženje penzionera Banke Poštanske štedionice a.d.’’

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : ‘’Udruženje penzionera Banke Poštanske štedionice a.d.’’
ADRESA UDRUŽENJA : Kraljice Marije br.3, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/2100-716
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 28044577
PIB UDRUŽENJA : 107058633
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 200-2338570101033-97
POSLOVNA BANKA : Naziv banke
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Milan Vlaisavljević
BROJ TELEFONA : 063/257-723

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora