Udruženje geodetskih penzionera Srbije

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje geodetskih penzionera Srbije
ADRESA UDRUŽENJA : Vojvode Mišića br.39, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/2333-430
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 17193279
PIB UDRUŽENJA : 102656343
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 205-44282-35
POSLOVNA BANKA : Komercijalna banka a.d. Beograd
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Zdravko Ivanović
BROJ TELEFONA : 064/951-13-62

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora