Udruženje penzionera Beogradskog sajma

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera Beogradskog sajma
ADRESA UDRUŽENJA : Bulevar Vojvode Mišića br.14, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/2683-302
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 17599658
PIB UDRUŽENJA : 103780404
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 205-86944-89
POSLOVNA BANKA : Komercijalna banka a.d. Beograd
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME :
BROJ TELEFONA :

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora