Projekat zdravstvene edukacije i stvaralačke aktivnosti

Gradska organizacija penzionera Beograda je 2010., 2011. i 2012. godine, kao nosilac projekta, zajedno sa Kancelarijom za stara lica, Gradskog zavoda za javno zdravlje, kao partnerom u projektu, učestvovala na konkursu Gradske uprave – Sekretarijata za socijalnu zaštitu, sa Projektom ‘’Zdravstvena edukacija i podsticanje stvaralačke aktivnosti starih lica Beograda’’. Nakon obaveštenja o uspehu na konkursu, GOP-u su svih ovih godina odobravana sredstva za zdravstevnu, društvenu i kulturnu edukaciju penzionera i starih lica Beograda. GOP je zajedno sa Kancelarijom za stara lica Beograda – Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda, sačinio organizaciju i dinamiku realizacije ovog projekta. Angažovano je preko dvadeset eminentnih predavača iz reda akademika, profesora i doktora medicinskih nauka. Predavanja su se održavala u Udruženjima penzionera opština. Na bazi elementarne analize sa sigurnošću se može tvrditi da smo, tamo gde je sprovedena zdravstvena i druga edukacija starih, nailazili na podršku i zahtev da se ovakva edukativna predavanja organizuju i ubuduće.