Udruženje penzionera opštine Sopot

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera opštine Sopot
ADRESA UDRUŽENJA : Kosmajski trg br.14, 11450 Sopot
TELEFON UDRUŽENJA : 011/8251-346
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 07079222
PIB UDRUŽENJA : 102044885
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 250-1390000035060-05
POSLOVNA BANKA : Naziv banke
BROJ PENZIONERA OPŠTINE: 0
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Radojica Dimitrijević
BROJ TELEFONA : 064/662-18-55

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja (upis sledi po dobijanju podataka)

Sekretar udruženja

Milović Novak 011/82-53-568


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora