Udruženje penzionera opštine Obrenovac

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera opštine Obrenovac
ADRESA UDRUŽENJA : Vuka Karadžića br.99b, 11500 Obrenovac
TELEFON UDRUŽENJA : 011/8721-854
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 07067518
PIB UDRUŽENJA : 101935261
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 330-42000065-81
POSLOVNA BANKA : Naziv banke
BROJ PENZIONERA OPŠTINE: 0
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Živorad Blažić
BROJ TELEFONA : Telefon predsednika udruženja 872-18-54 064/039 19 30

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora

Sekretar udruzenja

Živanović