Održana proširena sednica IO GOP-a Beograda

24.12.2015. održana je proširena sednica Izvršnog odbora GOP-a Beograda, na kojoj su razmatrana aktuelna pitanja odnosa Fonda PIO i udruženja penzionera, doneta Odluka o hitnoj isplati članarine iz Dobrovoljnog fonda solidarnosti svim udruženjima penzionera i dato obaveštenje o Aktivnostima na pripremi izrade Nacrta izmena i dopuna Statuta Saveza penzionera Srbije