N – SPORT, d.o.o.

N – SPORT, d.o.o., Beograd, ul. Autoput Beograd-Novi Sad 150a, tel.: 011/377-8901, faks: o11/377-8902, E-mail: info@n-sport.net , koji zastupa direktor Dalibor Šarić, obavezao se da penzionerima obezbedi popust od 5% na svu robu iz asortimana ( osim na onu koja se već nalazi u statusu akcijskog popusta) i omogući plaćanje na pet jednakih mesečnih rata bez učešća i kamate putem administrativne zabrane preko Fonda PIO.