ПРЕКИД У ЕМИТОВАЊУ ЕМИСИЈЕ „ТВ ТРЕЋЕ ДОБА“

ПРЕКИД У ЕМИТОВАЊУ ЕМИСИЈЕ „ТВ ТРЕЋЕ ДОБА“

Пензионерска јавност пратила је покретање получасовне ТВ емисије намењене најстаријој популацији, тешкоће које је имала у погледу самофинансирања, превазилажење проблема са организаци јом дописне мреже, променом термина и програма (са РТС 1 на РТС 2), и посебно са ненајављеним и ненадокнађеним изостављањем због спортских догађаја или преноса скупштинских заседања.. Како су уз све ово изостале и уговорене репризе, као и емитовања на сателитском програму, од надлежних тела и одговорних људи РТС-а затражено је поштовање уговора или споразумни раскид уговора. До сада је емитовано 44 емисије, а 45-та „чека“ да се емитовање или „настави“ после београдског предизборног периода, или да у случају да примедбе не буду прихваћене, уговор буде раскинут.

Све емисије, па и 45-та, могу се погледати на сајту: www.trecedoba.org  или на You tub-у. на адреси: https://youtu.be/N80Pm0POmDw