DONETA ODLUKA O ODRŽAVANJU 11. OLIMPIJADE SPORTA, ZDRAVLJA I KULTURE TREĆEG DOBA U VRNJAČKOJ BANJI OD 29.09. – 3.10.2018.

Na sednici Skupštine Pokreta trećeg doba Srbije usvojen je Izveštaj sa 10. Jubilarne Olimpijade, doneta je Odluka o organizovanju 11. Olimpijade, usvojen njen Orijentacioni program, imenovan sastav Organizacionog odbora, razmatrana su pitanja funkcionisanja emisije “TV Treće doba” i upućen poziv književnim stvaraocima da u okviru izbora učesnika Književne kolonije na 11. Olimpijadi učestvuju na Literarnom konkursu. Poziv i propozicije literarnog konkursa

Orijentacioni program XI Olimpijade