Orijentacioni program VIII Olimpijade sporta, zdravlja i kulture Pokreta TDS

Izvršni odbor Organizacionog odbora za pripremu 8. Olimpijade sporta, zdravlja i kulture Pokreta TDS usvojio je Orijentacioni program OLIMPIJADE, koja će se održati u Vrnjačkoj banji od 29.9. do 3.10.2015. god.
Aranžman za učesnike Olimpijade obuhvata 4 puna pansiona u hotelima „Zvezda“, „Fontana“ i drugim objektima iste kategorije i iznosi 9.500 dinara.
Troškove hotelskog smeštaja, prevoza i osiguranja snose ekipe učesnice, dok troškove medalja, pehara, priznanja, nagrada … snosi organizator u granicama svojh mogućnosti.
Prijave i rezervacije smeštaja – najkasnije do 15.9.2015.
Pojedinosti o organizaciji, propozicijama, načinu prijavljivanja… – mogu se naći u Prilogu (u PDF formatu)

 Orijent. progr.VIII Olimp. TDS (PDF)