ОСНОВАН ЕВРОПСКИ ПОКРЕТ ТРЕЋЕГ ДОБА

  1. децембра 2019. у Београду одржан је састанак представника пензионерских организација Србије, Словеније, Мађарске и Северне Македоније, на коме је основан Европски покрет трећег доба. Том приликом усвојен је Статут и изабрани су Управни и Надзорни одбор и утврђено да седиште Покрета буде у Београду. Европски покрет, како му и име говори, отворен је за укључивање свих заинтересованих пензионерских организација европских држава и као своју прву активност најављује организацију Прве Европске олимпијаде спорта у мају 2020. у Врњачкој Бањи. Места одржавања следећих Олимпијада биће правовремено утврђивана на основу заинтересованости земаља чланица и понуде услова прихватљивих за учеснике уз поштовање права свих да буду организатори. У Управни одбор именовани су представници пензионера четири земље – иницијатора, а за председника Управног одбора изабран је председник Покрета трећег доба Србије проф. др Андреја Савић. С обзиром на блиски термин Прве Европске олимпијаде оформљен је и Организациони одбор који предводе председник Хаџи Милорад Стошић и секретар Драган Петровић. За генералног секретара постављена је Александра Нешић.
    У току фебруара биће објављен Програм Прве Европске олимпијаде спорта, пропозиције за одржавање олимпијских дисциплина и начин избора представника – такмичара наше земље.