ZAMENA ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA

kartica-RFZO-prednja-strana-300x189 kartica-RFZO-zadnja-strana-300x189Rok za zamenu zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja je 31.12.2016. godine. Kartica ne sadrži podatke o pruženim uslugama u zdravstvenim ustanovama, podatke o lekovima dobijenim na recept, kao ni druge podatke o ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja. Zahtev za izdavanje zdravstvenih kartica, odnosno zamenu postojećih zdravstvenih knjižica, podnosi se nadležnoj filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.Osiguranik podnosi zahtev za izdavanje nove KZO na posebnom obrascu koji dobija u nadležnoj filijali/ispostavi, potpisuje ga (čime potvrđuje ispravnost i tačnost podataka), nakon čega se šalje zahtev za izradu nove KZO. Ukoliko osiguranik poseduje zdravstvenu knjižicu, ista će mu važiti dok mu se ne uruči nova KZO. Ukoliko osiguranik ne poseduje zdravstvenu knjižicu, odnosno novu KZO, a ima pravo na overenu ispravu zdravstvenog osiguranja, izdaje mu se Potvrda koja važi sve do uručivanja nove KZO, a najdalje mesec dana od dana podnošenja zahteva za KZO.Fizička i pravna lica koja podnose zahtev za izdavanje zdravstvene kartice dužna su da uplate sredstva u visini od 400,00 dinara. Navedeni iznos utvrđen je Odlukom o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice („Sl.glasnik RS“ br.131/14).