Udruženje penzionera opštine Voždovac

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera opštine Voždovac
ADRESA UDRUŽENJA : Ljube Nedića br.12, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/2464-224
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 07079125
PIB UDRUŽENJA : 102410637
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 200-32339301046-82
POSLOVNA BANKA : Naziv banke
BROJ PENZIONERA OPŠTINE: 0
BROJ ČLANOVA UPO: 0

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Milka Vučićević
BROJ TELEFONA : 065-5522 502

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora