Udruženje penzionera opštine Stari Grad

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera opštine Stari Grad
ADRESA UDRUŽENJA : Kralja Petra br.54/2, 11000 Beograd
TELEFON UDRUŽENJA : 011/3242-112
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 7071396
PIB UDRUŽENJA : 102593477
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 205-40430-48
POSLOVNA BANKA : Komercijalna banka a.d. Beograd
BROJ PENZIONERA OPŠTINE: 0
BROJ ČLANOVA UPO: 2000

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Snežana Šantić
BROJ TELEFONA : 063/269-070

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora