Senior servis – partneri

“Senior servis”, odnosno njegov menadžment ugovara razne vrste usluga za potrebe članova Fonda solidarsnosti penzionera kao i svih ostalih penzionera, preko Udruženja penzionera opština (UPO) i Granskih udruženja penzionera (GUP) sa raznim firmama, uz značajne popuste, koje rade u interesu penzionera i svih starijih osoba Beograda i Srbije.