Oдржана 3. редовна седница Скупштине Савеза пензионера Србије.

15.06.2022. године одржана је 3. редовна седница Скупштине Савеза пензионера Србије. Председник проф. др Андреја Савић је, отварајући седницу, нагласио да само хомогени и јединствени Савез пензионера Србије може бити у успешном контакту са државом, надлежним министарствима у влади Србије и другим институцијама и организацијама ради остваривања основних циљева и задатака, као и интереса пензионера Републике Србије. Захвалио је свим организацијама Савеза пензионера Србије, који су одговорно поштовали све предвиђене мере здравствених и државних органа у време пандемије вируса Ковид-19, ради заштите здравља најстаријих. У односу на прошлу годину Савез је поново почео да делује у повољнијим епидемиолошким околностима и да се кроз оживљавање рада удружења пензионера бави питањима упућивања пензионера у бањска одмаралишта, организацијом низа друштвених, културно уметничких, спортско рекративних и других активности од изузетног интереса за наше чланство.                          На седници је прихваћена информација и усвојен План реализације културних и спортско-рекреативних активности корисника пензија предвиђених Правилником о друштвеном стандарду РФ ПИО у 2022. години и дефинисана заступљеност чланица САПЕНС и УПС „Независност“ на 15. „Олимпијади спорта, здравља и културе трећег доба – Врњачка Бања 2022“.