Udruženje penzionera opštine Lazarevac

Podaci udruženja :

PUN NAZIV UDRUŽENJA : Udruženje penzionera opštine Lazarevac
ADRESA UDRUŽENJA : Kolubarski trg br.2, 14220 Lazarevac
TELEFON UDRUŽENJA : 011/8123-881
E-MAIL UDRUŽENJA :
MATIČNI BROJ UDRUŽENJA : 7077637
PIB UDRUŽENJA : 101130354
BROJ TEKUĆEG RAČUNA : 160-340698-71
POSLOVNA BANKA : Naziv banke
BROJ PENZIONERA OPŠTINE: 0
BROJ ČLANOVA UPO: 3109

Predsednik udruženja

IME I PREZIME : Slobodan Petrović
BROJ TELEFONA : 8123-881

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora:ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA:
Članovi Izvršnog odbora udruženja

Sekretar udruzenja


ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:
Članovi nadzornog odbora