Izvestaji

Poštovani članovi Fonda, na ovoj stranici internet prezentacije možete pregledati i preuzeti mesečne izveštaje Dobrovoljnog fonda solidarnosti penzionera Beograda u elektronskoj formi.

Fond solid.- Izveštaj za dec. 2014.

Fond solid. – Izvestaj za jan. 2015.

Izvest.-febr.2015

Izvest.-mart 2015.

Izvest.-april 2015.

Izvest.-maj 2015

Izvest.-jun 2015

jul 2015

avgust 2015

septembar 2015

oktobar 2015

novembar 2015

decembar 2015

januar 2016

februar 2016

 

mart 2016

april 2016

maj 2016

jun 2016

jul 2016

avgust 2016

septembar 2016

oktobar 2016

novembar 2016

decembar 2016

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Ovde možete preuzeti dokumentaciju :