INSTITUT ZA REHABILITACIJU

INSTITUT ZA REHABILITACIJU, Beograd, Sokobanjska br.17, tel. 011/266-73-43 i 011/824-14-24 – obavezao se da penzionerima i članovima njihovih porodica ponudi povoljnije finansijske uslove za lečenje, rehabilitaciju, odmor i rekreaciju na postojećim i novim programima Instituta i smeštajnim kapacitetima u njegovim organizacionim delovima (Selters – Mladenovac, Sokobanjska – Beograd, Vrmac – Prčanj, Crna Gora), sa popustom od 5% na fakturisanu cenu.