DUNAV OSIGURANJE

KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.

Beograd, ul. Makedonska 4, Glavna filijala građana, ul. Ustanička 128, tel.:011/3474-907 i 011/3474-008

Nudi jedinstveni paket kolektivnog osiguranja svim penzionerima.

Za samo 250 dinara mesečno penzioner može da osigura sebe ili bračnog druga od rizika pokrivenih osiguranjem od nesrećnog slučaja.

Na raspologanju su i druge vrste osiguranja: osiguranja kuća, stanova, stvari iz domaćinstva, vozila (obavezno osiguranje i kasko osiguranje), useva, plodova, životinja i drugo.