AKCIONARSKO DRUŠTVO ĐURO SALAJ

AKCIONARSKO DRUŠTVO ĐURO SALAJ, Beograd, Nemanjina br.28, tel. 011/361-92-23 – obavezalo se da preko univerziteta za treće doba penzionerima obezbedi pohađanje škole stranih jezika, plesa, crtanja i slikanja, tečaj joge i komjutersku obuku, sa 20% popusta. Inače penzionerima Gradske organizacije penzionera i članovima njihovih porodica odobrava popust od 10% – 20% na informatičku obuku, tečaj preduzetničkog računovodstva, pripreme za upis u srednje škole i fakultete, škole za stručno osposobljavanje, umetničke i škole stranih jezika. Odobrava i beskamatno plaćanje u devet mesečnih rata.